Jak si osvojit návyk


Tři fáze vytvoření návyku

Není tajemstvím, že úspěšní lidé si vytvořili určité návyky, které je k jejich úspěchu dovedly. Týká se to sportu, způsobu stravování, hospodaření s penězi ale i učení se jazykům. Ale jak to udělat? A proč je tak těžké si některé návyky osvojit?

Jeden hodně rozšířený názor říká, že je třeba danou činnost vykonat 21 dní po sobě, a pak hurá, návyk je vytvořen! Jestli jste jako já, málokdy jsem těch 21 dní vydržela a pokud jo, někdy i po té to vůbec nebylo snadné. Následující třífázový model, o kterém jsem nedávno četla v časopise Forbes, se mi zdá mnohem realističtější:

Fáze 1: Zamilovanost

Někdo, nebo něco nastartovalo naši motivaci. Vidíme, jak to bude úžasné, až se naše vize naplní. Jsme v počáteční fázi nadšení a máme pocit „vždyť je to snadné“. S chutí se pouštíme do změny našeho života a opravdu několik prvních dní to jde lehce. Nicméně zamilovanost je každém vztahu pouze dočasná záležitost.

Fáze 2: Boj

Inspirace opadává, a nastává realita. Nový návyk je stále těžší udržet a staré návyky nás válcují. V této fázi je pro vytvoření nového návyku klíčové, vybojovat 2-3 „průlomy“. Abychom v průlomu zvítězili, je zde následující technika:

  1. Přiznej si, že bojuješ! Uvědomění, že jsme ve vstoupili do fáze boje, je důležité. Prostě si řekni: „Nyní jsem ve fázi boje, a pokud chci přejít do další fáze, potřebuji několik vítězství, několik průlomů“. Když zvítězíš dnes, je pravděpodobnější, že zvítězíš i zítra. Pokud prohraješ, zítřejší vítězství bude o to těžší.

  2. Polož si 2 otázky: Jak se budu cítit, když to udělám? Jak se budu cítit, když to neudělám? Představ si své pocity, pocit vítězství, když to vybojuješ a „prolomíš“ a pocit prohry, když to dnes vzdáš.

  3. Představ si svůj život za 5 let: Pokud tě předchozí dvě techniky ještě nepohnuly k akci, představ si sám sebe a svůj život za 5 let, pokud teď nezačneš měnit svůj život. Buď k sobě naprosto upřímný a prožij si to.

Fáze 3: Nová přirozenost

Vstup do této fáze je často charakterizován pocitem, že už jsme „najeli do nových kolejí“. To je skvělé, nicméně pozor na 3 nejčastější věci, které nás posílají zpět do fáze boje:

  1. Malomyslnost: Tato nestvůra má tendenci se vynořit, pokud se očekávané výsledky nedostaví dost brzy. Vypadá asi takto. „To nemá cenu! Nefunguje to! Stejně mi to nepomůže!“

  2. Přetržky: To jsou záležitosti, které narušují náš zaběhlý řád, jako dovolená, služební cesta, svátky nebo nemoc.

  3. Pozlátko úspěchu: Pokud se dostaví úspěch a nejsme dostatečně obezřetní, můžeme si začít myslet, „Jsem dobrý, konečně jsem na to přišel jak mít skvělé výsledky s minimálním úsilím.“

Pokud nás některá z těchto věcí hodí zpátky do fáze 2, opět to potřebujeme několikrát (2x-3x) probojovat „průlom“.

Asi bychom si všichni přáli, aby vytváření návyků bylo tak snadné jako čištění zubů. Ale buďme dospělí! Být úspěšným není NIKDY snadné. Každý úspěch vyžaduje nějakou oběť! Skvělé návyky se formují denně, vyžadují oddání znovu a znovu to probojovávat, dokud nedosáhneme svého cíle! Ale stojí to za to!

Je začátek nového školního roku. Příhodný čas na jakoukoli pozitivní změnu v životě! Třeba v souvislosti s učením se jazykům, které jsou pro náš stále se zmenšující svět nepostradatelné.


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square