Zvyšte si sebevědomí v jazyce, stačí opravit si výslovnost

První dojem je často tím co rozhoduje o tom zda zaujmeme životního partnera, tím jak vysokou dostaneme pokutu za dopravní přestupek, zda uzavřeme důležitý obchodní kontrakt nebo jak nás přijmou a budou vnímat kolegové na pracovišti po několik dalších let. Proces označovaný jako “první dojem”, je však velmi komplexní a naše protistrana si o nás postupně utváří obraz na základě našeho celkového vzhledu, neverbální a verbální komunikace. Naše chování je následně druhými podrobováno analýze a je ověřovánana důvěryhodnost našeho projevu a probíhá podvědomá analýza dalších faktorů.

Jak ukazují studie [1], [2]již díky nesprávné výslovnosti nás může protistrana vyhodnotit jako nedůvěryhodné osoby a lepší vyjednávací pozici pak budeme těžko dobývat zpět. Co s tím lze dělat?

Neverbální komunikace je řízena podvědomím a jen s velkým úsilím lze měnit. Navzdory tomu verbální projev se dá kultivovat za pomoci poměrně jednoduchých technik.

Častokrát lidé podléhají mýtu, že dokonalou výslovnost se po určitém věku nelze naučit. Polyglot Vladimír Škultéty je živým důkazem, že to tak není. Sám usiluje o stoprocentní (nebo alespoň 99%) přesnost ve výslovnosti. Díky tomu si ho lidé často pletou s rodilým mluvčím v mnoha jazycích, které ovládá.

Ano, tak jako mistři bojového umění cvičí hodiny, i výslovnost vyžaduje úsilí. Všichni však disponujeme vším, co je potřeba k dokonalé výslovnosti (plíce, hlasivky, ústa, jazyk, zuby).

NĚKOLIK TECHNIK PRO SPRÁVNOU VÝSLOVNOST:

1. Čtení na dlouhou trať

Je jí "čtení nahlas na dlouhou trať" a nahrávání se.

Četli jste někdy hodinu v kuse anglickou beletrii? Je to něco jako běhání. Potřebujete si cvičit hlasivky a celý hlasový aparát, aby byl zvyklý na určité pozice v daném jazyce. Podívejte se na filmy bez zvuku - poznáte, zda je to Francouz či Američan jen podle toho, jak moc má "napjatá ústa".

Přesně o toto cvičení svalů nám jde. Často máme špatnou výslovnost jen proto, že nejsme vytrénovaní. Důležitá je pak korekce chyb, které při čtení uslyšíte. Pokud se Vám zdá, že je vše v pořádku, můžete si ke čtení pozvat rodilého mluvčího, nebo např. dát svoji nahrávku na Youtube na "kontrolu".

Vlado tuto techniku dovedl k dokonalosti - jak přesně postupuje Vám prozradí na konferenci (bohužel mi nebylo dovoleno ji sem zveřejnit. www.polyglotisenebifluji.cz).

2. Učíme se poslechem, ne OKEM

Spousta chyb ve výslovnosti vzniká tím, že si slovo nejprve přečteme a snažíme se je vyslovit. U některých jazyků je psaná podoba velmi podobná tištěné - například i v češtině. Ale jak víte, v angličtině nebo francouzštině vidíte "koště" a čtete "smeták". Proto spousta lidí vyslovuje slovo "vehicle", které viděli mnohokrát na nákladních autech, jako "ve-hy-kl.

Přitom správná výslovnost tohoto slova je "vi-je-kl".

Jak se těmto chybám vyvarovat? Nejdříve, než začnete vůbec číst nebo psát, je potřeba dostat se v jazyce na slušnou úroveň.

V ruštině jsem například ze začátku úplně vynechala azbuku a pouze jsem si psala výslovnost a učila se slovíčka podle výslovnosti. Znít to divně, protože přece dospělí si píšou slovíčka a učí se ze sešitu i jak se to správně píše - ale pak často končíme tím, že v angličtině říkáme CH - technical, i když CH v anglickém jazyce nenajdete.

To platí o čínských znacích - nejprve se učte mluvenou podobu jazyka, poté začněte zkoumat znaky.

3. Opakujte po známých osobnostech - tzv. impressions

Můžete zkoušet hlas známých zpěváků, přehnat jejich intonaci apod., jako to dělají známé osobnosti v Tonight Show https://www.youtube.com/watch?v=uD2nOjV3AaI

Funguje také karakoe, uspořádejte se svými přáteli karaoke - naučit se písničku zabere dost času, ale člověk se soutředí na výslovnost, a to je důležité. Spoustu polyglotů se učí dobrou výslovnost právě na písničkách Např. Benny Lewis, známý irský polyglot, zpívá ve videu německy: https://www.fluentin3months.com/sing-to-learn-languages/.

Nemusíte jenom zpívat, stačí opakovat i věty z filmů. Hlavně se u toho bavte.

Nedávno jsem jela v Praze tramvají a nastoupila skupinka německých penzistů. Když jsem staršího pána pouštěla sednout, řekl mi, že vystupuje na další zastávce. Řekla jsem pouze "Ich auch", s dokonalým přízvukem. A jeho reakce? Okamžitě se mne zeptal, kde jsem se naučila tak dobře německy a dali jsme se ihned do přátelského hovoru. I správná výslovnost může být dobrý start pro navázání rovnocenného vztahu. Je to právě těch prvních několik slov, podle kterých nás lidé posuzují.

Odkaz na studii a některé články:

[1] http://www.colorado.edu/pwr/Documents/Undergraduate%20Diversity%20Conference%20Papers/Abigail%20Lane_Standard%20English%20Myth_Normalizing%20Inclusion_DivConf%202012.pdf

2. http://www.sciencedaily.com/releases/2010/12/101217145649.htm

obrázek - http://dynamicglobalcommunication.com/international-negotiation/

Tento článek jsem napsala spolu se svým manželem, Petrem Pěčkou.


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square